แจ้งข่าว

การถ่ายทอดสดมีการเปลี่ยนรูปแบบการถ่ายทอดสดจาก ระบบ RED5 เป็นถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE เพื่อมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
Go to รายการถ่ายทอดสด Facebook Live วัน

รายการถ่ายทอดสด Facebook Live วัน

เชิญชมการถ่ายทอดสด เรื่อง “” วิทยากรโดย ) ในวัน อังคารที่ เวลา น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ท่านสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางดังนี้ ท่านสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางดังนี้ https://vod.kmutt.ac.th/wordpress/ หรือ https://www.facebook.com/pg/aruneeKMUTT

Go to รายการย้อนหลัง

รายการย้อนหลัง

รายการย้อนหลัง ท่านผู้ชมสามารถดูได้จากอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่น มือถือ, IPAD ฯลฯ และรองรับได้ทุกระบบปฏิบัติการ ท่านผู้ชมสามารถดูวิธี Download ไฟล์และวิธีดูวีดีโอย้อนหลังได้ที่ LATEST NEWS

Go to ตารางการออกอากาศ

ตารางการออกอากาศ

กิจกรรม ประจำเดือน มกราคม 2563

Latest news