บรรยาย 3 ฟอรั่มเรื่อง “Wongnai Story” วิทยากรโดย คุณอานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ ตำแหน่ง Head of People จากเว็บไซด์ Wongnai

บรรยายพิเศษ 3 ฟอรั่ม เรื่อง “Wongnai Story” วิทยากรโดย คุณอานนทวงศ์  มฤคพิทักษ์ ตำแหน่ง Head of People จากเว็บไซด์ Wongnai ตอนที่ 1 VIDEO LINK บรรยายพิเศษ 3 ฟอรั่ม เรื่อง “Wongnai Story” วิทยากรโดย คุณอานนทวงศ์  มฤคพิทักษ์ ตำแหน่ง Head of People จากเว็บไซด์ Wongnai ตอนที่ 2