บรรยาย Research Forum ครั้งที่ 15 เรื่อง “มองปัญหาฝุ่นจิ๋วในช่วงผ่านมาและในอนาคต”

VIDEO LINK

บรรยาย Research Forum ครั้งที่ 15 เรื่อง “มองปัญหาฝุ่นจิ๋วในช่วงผ่านมาและในอนาคต” วิทยากรโดย รศ.ดร.เกษมสันต์  มโนมัยพิบูลย์, ผศ.ดร.ประพัทธ์  พงษ์เกียรติกุล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินระบบหายใจ  ตอนที่ 1

VIDEO LINK

บรรยาย Research Forum ครั้งที่ 15 เรื่อง “มองปัญหาฝุ่นจิ๋วในช่วงผ่านมาและในอนาคต” วิทยากรโดย รศ.ดร.เกษมสันต์  มโนมัยพิบูลย์, ผศ.ดร.ประพัทธ์  พงษ์เกียรติกุล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินระบบหายใจ  ตอนที่ 2
VIDEO LINK


บรรยาย Research Forum ครั้งที่ 15 เรื่อง “มองปัญหาฝุ่นจิ๋วในช่วงผ่านมาและในอนาคต” วิทยากรโดย รศ.ดร.เกษมสันต์  มโนมัยพิบูลย์, ผศ.ดร.ประพัทธ์  พงษ์เกียรติกุล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินระบบหายใจ  ตอนที่ 3
VIDEO LINK


บรรยาย Research Forum ครั้งที่ 15 เรื่อง “มองปัญหาฝุ่นจิ๋วในช่วงผ่านมาและในอนาคต” วิทยากรโดย รศ.ดร.เกษมสันต์  มโนมัยพิบูลย์, ผศ.ดร.ประพัทธ์  พงษ์เกียรติกุล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินระบบหายใจ  ตอนที่ 4
VIDEO LINK

บรรยาย Research Forum ครั้งที่ 15 เรื่อง “มองปัญหาฝุ่นจิ๋วในช่วงผ่านมาและในอนาคต” วิทยากรโดย รศ.ดร.เกษมสันต์  มโนมัยพิบูลย์, ผศ.ดร.ประพัทธ์  พงษ์เกียรติกุล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินระบบหายใจ  ตอนที่ 5
VIDEO LINK

บรรยาย Research Forum ครั้งที่ 15 เรื่อง “มองปัญหาฝุ่นจิ๋วในช่วงผ่านมาและในอนาคต” วิทยากรโดย รศ.ดร.เกษมสันต์  มโนมัยพิบูลย์, ผศ.ดร.ประพัทธ์  พงษ์เกียรติกุล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินระบบหายใจ  ตอนที่ 6
VIDEO LINK

บรรยาย Research Forum ครั้งที่ 15 เรื่อง “มองปัญหาฝุ่นจิ๋วในช่วงผ่านมาและในอนาคต” วิทยากรโดย รศ.ดร.เกษมสันต์  มโนมัยพิบูลย์, ผศ.ดร.ประพัทธ์  พงษ์เกียรติกุล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินระบบหายใจ  ตอนที่ 7

31 thoughts on “บรรยาย Research Forum ครั้งที่ 15 เรื่อง “มองปัญหาฝุ่นจิ๋วในช่วงผ่านมาและในอนาคต”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *