บรรยายประชุม 3 Forum เรื่อง“ก๊อปก็ผิด แต่งภาพก็ผิด ส่งต่อก็ผิด ฯลฯ : รู้กฎหมายไว้ปลอดภัย” วิทยากรโดยดร.ผ่องศรี เวสารัช

Video Link บรรยายพิเศษเรื่อง “ก๊อปก็ผิด แต่งภาพก็ผิด ส่งต่อก็ผิด ฯลฯ : รู้กฎหมายไว้ปลอดภัย” วิทยากรโดยดร.ผ่องศรี เวสารัช  ตอนที่ 1/4   Video Link บรรยายพิเศษเรื่อง “ก๊อปก็ผิด แต่งภาพก็ผิด ส่งต่อก็ผิด ฯลฯ : รู้กฎหมายไว้ปลอดภัย” วิทยากรโดยดร.ผ่องศรี เวสารัช  ตอนที่ 2/4   Video Link บรรยายพิเศษเรื่อง “ก๊อปก็ผิด แต่งภาพก็ผิด ส่งต่อก็ผิด ฯลฯ : รู้กฎหมายไว้ปลอดภัย” วิทยากรโดยดร.ผ่องศรี เวสารัช  ตอนที่ 3/4   Video Link บรรยายพิเศษเรื่อง “ก๊อปก็ผิด แต่งภาพก็ผิด ส่งต่อก็ผิด ฯลฯ : รู้กฎหมายไว้ปลอดภัย” วิทยากรโดยดร.ผ่องศรี เวสารัช  ตอนที่ 4/4

“โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สาหรับคนรุ่นใหม่” จัดโดยสถาบันการเรียนรู้

Video Link บรรยายสรุปผลการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สาหรับคนรุ่นใหม่  ตอนที่ 1/2 Video Link บรรยายสรุปผลการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สาหรับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 2/2   Video Link เสวนาแนวการเรียนรู้สาหรับคนไทย โดยผู้ผลิตสื่อแนวใหม่ ตอนที่1/1

วิธีการเขียน Self Evaluation Report วิทยกร รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล วันที่ 10 มีนาคม 2560

VIDEO  LINK วิธีการเขียน Self Evaluation Report วิทยกร รศ.ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล วันที่ 10 มีนาคม 2560 ตอนที่ 1/4   VIDEO  LINK วิธีการเขียน Self Evaluation Report วิทยกร รศ.ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล วันที่ 10 มีนาคม 2560 ตอนที่ 2/4   VIDEO  LINK วิธีการเขียน Self Evaluation Report วิทยกร รศ.ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล วันที่ 10 มีนาคม 2560 ตอนที่ 3/4   VIDEO  LINK วิธีการเขียนSelf Evaluation Report วิทยกร รศ.ดร.วิวัฒน์ Read more about วิธีการเขียน Self Evaluation Report วิทยกร รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล วันที่ 10 มีนาคม 2560[…]