บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “ความเป็นมาของบ้านพิพิธภัณฑ์” บรรยายโดยคุณเวิทยากอนก นาวิกมูล

Video  Link บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “ความเป็นมาของบ้านพิพิธภัณฑ์”  (ตอนที่ 1) บรรยายโดยคุณเวิทยากอนก นาวิกมูล  (นักวิชาการ นักเขียนสารคดี นักสะสมของเก่า และผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์) Video Link บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “ความเป็นมาของบ้านพิพิธภัณฑ์”  (ตอนที่ 2) Video Link บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม บรรยายพิเศษเรื่อง “ความเป็นมาของบ้านพิพิธภัณฑ์”  (ตอนที่ 3)