บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม จะจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง“ประวัติข้าวไทย” โดยคุณวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติข้าวไทย”  โดยคุณวิชาญ  เที่ยงธรรม   รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ช่วง 1)

Video Link

ประวัติข้าวไทย”  โดยคุณวิชาญ  เที่ยงธรรม   รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ช่วง 2)

Video Link

8 thoughts on “บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม จะจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง“ประวัติข้าวไทย” โดยคุณวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Leave a Reply to Gclub Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *