บรรยายประชุม 3 ฟอรั่ม จะจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง“ประวัติข้าวไทย” โดยคุณวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติข้าวไทย”  โดยคุณวิชาญ  เที่ยงธรรม   รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ช่วง 1) Video Link ประวัติข้าวไทย”  โดยคุณวิชาญ  เที่ยงธรรม   รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ช่วง 2) Video Link

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเสริมสร้างลักษณะนิสัยผ่านการเรียนรู้โลกของจิตใจ โดยวิทยากรจากสถาบันการศึกษาโลกของจิตใจ (International mind Education Institute-IMEI) จากประเทศเกาหลี

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเสริมสร้างลักษณะนิสัยผ่านการเรียนรู้โลกของจิตใจ โดยวิทยากรจากสถาบันการศึกษาโลกของจิตใจ (ตอนที่ 1) Video Link กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเสริมสร้างลักษณะนิสัยผ่านการเรียนรู้โลกของจิตใจ โดยวิทยากรจากสถาบันการศึกษาโลกของจิตใจ (ตอนที่ 2) Video Link กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเสริมสร้างลักษณะนิสัยผ่านการเรียนรู้โลกของจิตใจ โดยวิทยากรจากสถาบันการศึกษาโลกของจิตใจ (ตอนที่ 3) Video Link