การบรรยายพิเศษประชุม 3 ฟอรั่ม เรื่อง “Elephant in Motion : Tales of Life Transformation” วิทยากร คุณวิเชาว์ อภิรักษ์ภูวดล ช่างภาพอิสระ

การบรรยายพิเศษประชุม 3 ฟอรั่ม เรื่อง “Elephant in Motion : Tales of Life Transformation” ช่วง 1 Video Link   การบรรยายพิเศษประชุม 3 ฟอรั่ม เรื่อง “Elephant in Motion : Tales of Life Transformation” ช่วง 2 Video Link

กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการมืออาชีพ CoPs#26 วิทยากร ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นามปากกา “ภินท์ ภารดาม”

กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการมืออาชีพ  CoPs#26  วิทยากร ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด ช่วงที่ 1 Video Link   กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการมืออาชีพ  CoPs#26  วิทยากร ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด ช่วงที่ 2 Video Link   กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการมืออาชีพ  CoPs#26  วิทยากร ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด ช่วงที่ 3 Video Link