สถาบันการเรียนรู้ ได้กำหนดจัดโครงการ Transformative Teacher เพื่อแนะนำและเชิญชวนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT)

Video Link

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเปิดงานโครงการ Transformative Teacher

 

Video Link

เสวนาเกี่ยวกับ Transformative Teacher โดย ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์

3 thoughts on “สถาบันการเรียนรู้ ได้กำหนดจัดโครงการ Transformative Teacher เพื่อแนะนำและเชิญชวนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT)

  • I came across your สถาบันการเรียนรู้ ได้กำหนดจัดโครงการ Transformative Teacher เพื่อแนะนำและเชิญชวนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) – KMUTT Video Library website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE website traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://priscilarodrigues.com.br/url/v Unsubscribe here: http://priscilarodrigues.com.br/url/11

Leave a Reply to Gclub Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *