บรรยาย 3 Forum เรื่อง “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับอาชีพนักบิน” วิทยากรคุณวิวัฒน์ วทัญญุตานนท์ นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (กัปตัน)

 

Video Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *