บรรยาย กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการมืออาชีพ วิทยากร ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร ม.มหิดล รองผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

Video Link

Video Link

Video Link

2 thoughts on “บรรยาย กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการมืออาชีพ วิทยากร ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร ม.มหิดล รองผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *