บรรยายเรื่อง “กระบวนการกับการขับเคลื่อนองค์กร” วิทยากร คุณธนเดช เพ็ญวารี HRD Manager Operation SCB Comment Building Maternat

 

Video Link

1 thought on “บรรยายเรื่อง “กระบวนการกับการขับเคลื่อนองค์กร” วิทยากร คุณธนเดช เพ็ญวารี HRD Manager Operation SCB Comment Building Maternat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *