แจ้งข่าว

การถ่ายทอดสดมีการเปลี่ยนรูปแบบการถ่ายทอดสดจาก ระบบ RED5 เป็นถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE เพื่อมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
Go to รายการถ่ายทอดสด Facebook Live วัน

รายการถ่ายทอดสด Facebook Live วัน

เชิญชมการถ่ายทอดสด จัดบรรยายพิเศษ 3 ฟอรั่ม เรื่อง “ ” วิทยากรโดย ในวัน ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ท่านสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางดังนี้ ท่านสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางดังนี้ http://vod.kmutt.ac.th/wordpress/ หรือ https://www.facebook.com/pg/aruneeKMUTT

Go to รายการย้อนหลัง

รายการย้อนหลัง

รายการย้อนหลัง ท่านผู้ชมสามารถดูได้จากอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่น มือถือ, IPAD ฯลฯ และรองรับได้ทุกระบบปฏิบัติการ ท่านผู้ชมสามารถดูวิธี Download ไฟล์และวิธีดูวีดีโอย้อนหลังได้ที่ LATEST NEWS

Go to ตารางการออกอากาศ

ตารางการออกอากาศ

กิจกรรม ประจำเดือนกันยายน 2562

Latest news